limba română english version български
Intermer Industries - Електрически двигатели марка Menzel Elektromotoren

Електродвигатели:

  • С ниско напрежение с ротор в късо съединение, с мощност между: 1kw - 2500kw
  • С ниско напрежение с ротор с намотка, с мощност между: 25kw - 500kw
  • С високо напрежение с ротор в късо съединение, с мощност между: 160kw - 20.000kw
  • С високо напрежение с ротор с намотка, с мощност между: 160kw - 5.000kw
  • С постоянен ток, с мощност между: 2kw - 2000kw
  • Rh масло
  • Rh с водно охлаждане
  • Спирачните резистори
  • Неутрални заземителни съпротивления

Трансформатори в масло или сушени